Σε παραδόσεις προϊόντων μέσω courier, ο έλεγχος των προϊόντων πραγματοποιείται το πρώτο 24ωρο και εάν ο πελάτης διαπιστώσει εξωτερικά αισθητικά ελαττώματα στη συσκευή, επικοινωνεί με την εταιρία μας. Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις (μέσω μεταφορικής και μέσω courier) ο πελάτης δύναται, επιπλέον να ελέγξει τα προϊόντα για τυχόν λειτουργικά ελαττώματα εντός 48 ωρών και να επικοινωνήσει με την εταιρία. Μετά το πέρας των 24 ωρών, για εξωτερικά και αισθητικά ελαττώματα ή/και 48 ωρών για λειτουργικά ελαττώματα, θα θεωρείται ότι το προϊόν παραδόθηκε καλώς σε άριστη κατάσταση.

  1. Η επιστροφή τόσο του προϊόντος θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών
  2. Η επιστροφή των προϊόντων από τον Πελάτη θα γίνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης της υπαναχώρησης προς στον προμηθευτή. Σε καμία περίπτωση, δεν θα γίνονται δεκτά από την Εταιρεία προϊόντα χωρίς να έχει προηγηθεί η έγγραφη ή ηλεκτρονική γνωστοποίηση της υπαναχώρησης.
  3. Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δε Εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
  4. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

 

Δικαιώματα καταναλωτή

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα καταναλωτή μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές ιστοσελίδες:

Συνήγορος του Καταναλωτή

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η Επιστροφές Θα γίνονται σε εως 5 εργάσιμες από τη στιγμή που θα γυρίσει το προιον πίσω σε εμάς