Πέτρου Ράλλη 100, Νίκαια Αθήνα 18454

78.8 cm x 19.8 cm x 29.2 cm